HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO SSL TRÊN TRÌNH DUYỆT INTERNET EXPLORER

B0: Click vào "Download" để tải về file chứng thư số của cổng thông tin điện tử
(Có thể trình duyệt sẽ báo đây là phần mềm độc hại, nhưng bạn cứ tiếp tục cho download)

Click chuột phải vào ĐÂY và chọn Save target As...

B1: Vào trang web ssl

B2: Lựa chọn “Tools --> Internet Options”

B3: Lựa chọn “Content --> Certificates ”

B4: Chọn "trusted Root Certificates Authorities --> Import"

B5: Chọn "Next"

B6: Chọn "Browse"

B7: Chọn tới mục bạn đã download chứng thư về, click và open

B8: Chọn "Next"

B9: Chọn "Automatically select the ... --> Next"

B10: Chọn "Finsh"

B11: Chọn "Yes"

B12: Chọn "OK --> Close --> OK" rồi khởi động lại trình duyệt và vào website