HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CẢNH BÁO SSL TRÊN TRÌNH DUYỆT CHROME

B0: Click vào "Download" để tải về file chứng thư số của cổng thông tin điện tử
(Có thể trình duyệt sẽ báo đây là phần mềm độc hại, nhưng bạn cứ tiếp tục cho download)

Click chuột phải vào ĐÂY và chọn Lưu liên kết thành ...

B1: Vào trang web và bị lỗi ssl

B2: Lựa chọn “Chọn biểu tượng như hình --> Cài đặt”

B3: Lựa chọn “Hiển thị cài đặt nâng cao...”

B4: Chọn "HTTPS/SSL --> Quản lý chứng chỉ..."

B5: Chọn "Chọn thẻ "Trusted Root... --> Import...""

B6: Chọn "Next"

B7: Chọn Browse và tới mục bạn đã download chứng thư về

B8: Chọn "portal.vast.vn... và click Open"

B9: Chọn "Next"

B10: Chọn "Chọn Automatically select ...và click vào Next"

B11: Chọn "Finish"

B12: Chọn "Yes"

B13: Chọn "OK --> Close" rồi khởi động lại trình duyệt và vào website